pacman, rainbows, and roller s


HACK TAI KHOAN VIETTEL QUA DICH VU I-SHARE
Dich vu duoc 8x87 cu ng cap hoan toan mien phi
Buoc 1;Một sim Viettel hoạt động trên 230 ngày(hon 7 tháng).Tại sao phải cần vậy?Vì chỉ có những sim hoạt dộng trên 7 tháng mới được Viettel đưa vào mã bảo vệ tài khoản chuyển tiền ( 6 tháng chưa được đâu các bạn) trên server Viettel quản lí.

Buoc 2;Rất đơn giản : Soạn tin MK gửi tới 136 để lấy mât khẩu chuyển tiền của bạn( nếu bạn chưa có).Tại sao phải cần vậy ? Vì chúng ta hack thông qua dịch vụ I-Share của Viettel.

Buoc 3;Ðổi mật khẩu chuyển tiền: các bạn gọi tới 900 ,nhánh phím số 3 và làm theo hướng dẫn..và điều quan trọng nằm ở bước này. Các bạn phải đổi mât khẩu chuyển tiền thành dãy số sau :10010010 ,đó chính là mật khẩu Server trung gian ở bước 5. Tại sao phải làm vậy?Vì khi các bạn chuyển mật khẩu thành dãy số trên tức là đã mã hóa tài khoản của bạn trên sever mà Viettel quản lý.Ðiều này rất quan trọng.

Buoc 4;Tài khoản trong sim của bạn phải có nhiều hơn 56100VND.

Buoc 5;Các bạn làm theo cú pháp nhu sau: *136* mật khẩu Server *01643756716*PassID#. Lưu ý ở đây PassID gồm 5 chữ số= 30000. (ba-0-0-0-0).Tại sao phải vậy? Vì chúng ta hack thông qua dịch vụ I-Share của Viettel và thue bao số +841643756716 không phải số điện thoai bình thường mà chính là một Sever trung gian(tên tiếng Anh của nó là TIS inc-Telephone number of Intermediacy Server) mà chung tôi tạo ra được nhằm để tạo ra khoảng trống trên server của Admin mang viettel và con số 30000 là PassID của Sever mà 8x87 đã tao ra để các bạn đăng nhập (tiền sẽ được Hack từ tài khoản trên Server trung gian này vào tài khoản sđt của bạn,chính một lỗ hổng nhỏ trên I-Share đã giúp 8x87 khám phá ra điều này và những lần chung toi Test gần đây đều thành công). Xin thông báo hiên nay Sever trung gian mà 8x87 tạo ra là sever duy nhất hiện nay ( đã Test).


sau khi lam xong cac buoc ma chung toi da huong dan,sau khoang 15p se co sms tu tong dai 192 bao tai khoan,luc nay tai khoan cua ban da co them 101000 Vnd roi
Trang Chủ