pacman, rainbows, and roller s


DIEU KHOAN DANG KY THANH VIEN

CUA 8x87

1; hành viên đăng ký bắt buộc phải kê khai vào bảng thông tin cá nhân với nội dung chính xác.
2;Khác với các thủ tục đăng ký tại các wap.web site khác ,tại 8x87 bạn không phải nộp lệ phí,mà vẫn được hưởng các quyền lợi của chúng tôi.
3;Khi bạn đã là thành viên của 8x87 ,bạn có thể tự kiếm tiền bằng hình thức quảng cáo dưới mọi hình thức,mỗi lần quảng cáo bạn cung cấp số điện thoại,hoặc mã số cá nhân do 8x87 cung cấp khi hoàn tất việc đăng ký,cho khách hàng,chúng tôi sẽ chia 20% cho bạn nếu người khách đó sử dụng dịch vụ 8x87.
4;Nghiêm cấm mọ hành vi lợi dụng uy tín của 8x87 để lừa gạt khách hàng
5 ;Sau khi đăng ký xong nếu bạn vi phạm các quy định của 8x87,ngay lập tức sẽ bị xóa khỏi danh sách thành viên

Toi dong y voi tat ca cac dieu khoan tren cua 8x87. Đăng kí
Trang chu